ಕತ್ತಲೆ!

30 ಜನ 13

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಬಾರದಿರಲಿ ಕಣ್ಣೀರು
ನಾನಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ
ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ;

ಈ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು
ಹೋಗಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ
ತೆರೆಯುವುದರೊಳಗೆ!
***********

Advertisements

ತಪ್ಪಿಲ್ಲ!

29 ಜನ 13

ಸಖೀ,
ಅನುಭವಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಒಪ್ಪಿ ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ
ತಮ್ಮ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ!


ಛೇ … ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು!

29 ಜನ 13

ಸಖೀ,
ಆಕೆಗೆ ತಾಜಮಹಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆ
ಹ್ನೆಾಕಿದ್ದರಾತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು

ಪ್ರಿಯತಮೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 
ಹೋದವನಿಗೆ ಛೇ ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು!


ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ!

29 ಜನ 13

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಇರುವಿನೊಳಗೆ ನಿನ್ನಿರುವು
ನಿನ್ನ ಇರುವಿನೊಳಗೆ ನನ್ನಿರುವು
ಮಕ್ಕಳಾದೆವಿಂದು ಜಗವ ಮರೆತು
ಕಷ್ಟವಾದೀತಿದು ಹೋದರೆ ನಿಂತು!


ಇದ್ದುಬಿಡು!

29 ಜನ 13

ಸಖೀ,
ಇದ್ದುಬಿಡು ಸದಾ ನೀನಿಲ್ಲೇ
ಜಗ ನಿಂತುಬಿಡಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ
ಮಾತಿಗೊಂದು ಮಾತನಾಡಿ
ತಳ್ಳುತಿರೋಣ ಸ್ನೇಹದ ಗಾಡಿ!


ಸುರಿಯದಿರು!

29 ಜನ 13

ಸಖೀ,
ಸುರಿಯದಿರು ಅಷ್ಟೊಂದು 
ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಮೇಲಿಂದು
ಏರಿದರೆನಗೀ ಪ್ರೀತಿಯ ನಶೆ
ಕಾಣದಾದೀತು ದಿಕ್ಕು ದಿಶೆ!


ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕು!

28 ಜನ 13

ಸಖೀ,
ಅವರಿವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಬರೆದರೂ 
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೇ ಪಡೆದು ಕೊಂಚ ಭಾವಸ್ಪೂರ್ತಿ;

ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎನಿಸುವುದದು ನಕಲಿಸಿದರೆ ನಾ
ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರಹದ ಶೈಲಿಯನೂ ಪೂರ್ತಿ!