ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ!

ಸಖೀ,
ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನ
ಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನಗಳೂ
ಸದಾಕಾಲ ತುಂಬಿರುವವಂತೆ;

ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿದ ಮೇಲೆ 
ಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ
ಮನಗಳೂ ಖಾಲಿಯಾದಂತೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: