ಸೆಲ್ಫೀ!

ಸಖೀ,
ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನನಗೆ
ನನ್ನ ಗೋಜೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ,

ನನ್ನತ್ತ ನಾನೇ ಗಮನಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ
“ಸೆಲ್ಫೀ”ಯ ಮೊರೆಹೋಗುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ!

‪#‎ಆಸುಮನ‬

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: