ಗಮನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿದಿರು ಇರುವ ತನಕ
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ
ಗಮನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,

ನೀನು ಮರೆಯಾದಾಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನದೇ
ಹುಡುಕಾಟ, ಇನ್ನಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ
ಗಮನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

‪#‎ಆಸುಮನ‬

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: