ಪ್ರಚಾರ ಫಲಕಗಳನೇರಿದಾಗ!

27 ಏಪ್ರಿಲ್ 14

ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಸದ್ಗುಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಂತಾನೆಯೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲದೇ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಪಾತ್ರರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಮ್ಮಾತ್ಮಶ್ಲಾಘನೆಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಖೇದಕರ.

“ಪ್ರಚಾರ ಫಲಕಗಳನ್ನು” ಏರಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತವರತ್ತ ಹರಿವ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ತಮಗೇನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿರುವವರನ್ನುಳಿದು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಿರುತ್ತವೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಗ ನಗು ಚೆಲ್ಲಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ಫಲಕಗಳತ್ತ ಕಲ್ಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಲೂಬಹುದು.

ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ನಗುವವರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವೂ ಇರಬೇಕು.

ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು, ಗತ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು, ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಆ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸದೇ, ಮೊದಲ ವರ್ಗದವರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ.

ಆದರೆ, ಸದಾಕಾಲ ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವುಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಪೀಡಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು.

Advertisements

ಮನದಲ್ಲಿರು!

27 ಏಪ್ರಿಲ್ 14

 

ಸಖೀ,
ಮನೆಯ ತನಕ ಬಂದು
ನಮ್ಮ ಮನದಿಂದ ದೂರ
ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ,

ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ
ಮನದೊಳಗೆ ಮನೆಮಾಡಿ
ಇರುವುದೊಳಿತು!


ಊದಬೇಕು!

27 ಏಪ್ರಿಲ್ 14

 

ಓದಬೇಕು
ಓದಿ ಖುಷಿ ಆದರೆ ಊದಬೇಕು
ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದನ್ನೇ ಓದಬೇಕು!

*****

ಓದೊಡ್ 
ಓದ್‍ದ್ ಕುಸಿ ಆಂಡ ಊದೊಡ್
ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಜನ ಅವೆನೇ ಓದೊಡ್!
*****

Read it
If you like it, spread it
Make others also read it!


ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?

27 ಏಪ್ರಿಲ್ 14

 
ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವಿರುವ
ಕತೆಗಳು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗೆ
ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟಿವೆ!

ಆದರೆ ನಿಜ ಹೇಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಬರೆದು ಜನರ ಮುಂದಿಡುವಂಥ
ಧೈರ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ?


ನಿನಗಾಗಿ!?

27 ಏಪ್ರಿಲ್ 14

 
ಸಖೀ,
ನಾನು ಬರೆದುದೆಲ್ಲಾ ನಿನಗಾಗಿಯೇ
ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ
ನಾನು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಬರೆದೆನೆಂಬ
ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಹುದು!


ಹೋಲಿಕೆ ಬೇಡ!

24 ಏಪ್ರಿಲ್ 14

 

ಸಖೀ,
ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನಿನ್ನಾರೊಂದಿಗೋ
ಹೋಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಬಿಡು
ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೆ ಎಂದು ನಾನು
ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಎಂದು ನೀನು
ಆದರಿಸುವುದನಾರಂಭಿಸೋಣ 
ನೆಮ್ಮದಿ ಅದೆಷ್ಟಿದ್ದೀತು ನೋಡು!

ಅಡುಗೆ- ಮೆಚ್ಚುಗೆ!

23 ಏಪ್ರಿಲ್ 14

ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ
ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ
ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿ
ಬರುವ ನಿಮಗೆ
ನನ್ನ ಅಡುಗೆಯನು
ಮೆಚ್ಚಬೇಕೆಂದು
ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ
ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ
ಮುದ್ರೆಯನೊತ್ತಿ
ಬರುವವರೆಲ್ಲಾ
ಓದಿರುವರೆಂಬ
ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲವೆ,
ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಡುಗೆ
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದರೂ
ಆಗಿರದಿದ್ದರೂ
ನಾನುಣುತಿಲ್ಲವೇ?