ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕು!

ಸಖೀ,
ಅವರಿವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಬರೆದರೂ 
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೇ ಪಡೆದು ಕೊಂಚ ಭಾವಸ್ಪೂರ್ತಿ;

ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎನಿಸುವುದದು ನಕಲಿಸಿದರೆ ನಾ
ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರಹದ ಶೈಲಿಯನೂ ಪೂರ್ತಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: