ನದಿಯಾಗುವಾಸೆ!

ಸಖೀ,
ಕವಿಗಳು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು
ಮತ್ತೀ ಗಂಡನ್ನು ವಿಶಾಲ ಸಾಗರವೆಂದರು,

ನನಗಾದರೋ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಆ
ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಓಡುವ ನದಿಯಾಗುವಾಸೆ,

ನೀ ಸಾಗರವಾದರೆ, ನಾನು ಊರೂರು
ಅಲೆದು ಓಡೋಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರುವಾಸೆ,

ಆ ಸೆಳೆತದಲಿ ತವಕದಲಿ ಇರುವ ಮುದ
ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೂಸೇ?

#ಆಸುಮನ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: