ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದಂತೆ!!!

25 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

ಸಖೀ,

ನಾ ನಿನ್ನ ಮೊಗವ

ನೆನಸಿಕೊಂಡಾಗ

ಮೈ ಮನದೊಳಗೆ

ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ

 

ನಾ ನಿನ್ನ ಮೊಗವ

ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಾಗ

ಮುದ ನೀಡುವುದು

ನಿನ್ನ ನೋಟದ ರೀತಿ

 

ನನಗೆ ನೀನು

ಕಣ್ಣ ನೋಟದಲೇ

ಓದಿಕೋ ಅಂದೆ

 

ನೀ ನುಡಿಯುವ

ಮೊದಲೇ ಅದೆಲ್ಲವ

ನಾ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ

 

ನೀನು ನಕ್ಕರೆ

ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ

ಬೆಳದಿಂಗಳು

 

ನೀನು ಅತ್ತರೆ

ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ನನ್ನೀ ಕಂಗಳು

 

ನೀನು ನುಡಿವ

ನಲ್ನುಡಿ ನನ್ನ

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ

ಸಂಗೀತದಂತೆ

 

ನೀನು ಸಿಡುಕಿನಿಂದ

ನಾಲ್ಕು ನುಡಿದರೆ

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕಾದ

ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದಂತೆ!!!


COMPROMISE!!!

24 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09
Just agreeing to every word is no compromise,
But, understanding every word and agreeing to is;
 
Just not raising questions at all is no compromise,
But, understanding the answers thus we get is;
 
Just always suppressing our anger is no compromise,
But, always finding a way out without any anger is;
 
Just not pointing out the mistakes is no compromise, 
But, making realise the mistakes in a humble way is;
 
Just keeping silent for everything is no compromise,
But, always taking care of the words spoken is;
 
Just keeping an ever smiling face is no compromise,
But, always being there to share feelings of others is;
 
Just behaving in front of others is no compromise,
But, behaving when in each other’s company is!!!

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ…!!!

22 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

 

ಸಖೀ,

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲ

ಮಾತುಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೇ ಇದ್ದು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೋಪವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುವುದಲ್ಲ

ಕೋಪ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದಿರುವುದಲ್ಲ

ತಪ್ಪುಗಳೇನಿದ್ದರೂ  ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವಾಗುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ  ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಲ್ಲ

ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸದಾ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಇರುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಜನರೆದುರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆಂಬುದಲ್ಲ

ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು


ಹಿಂದೀ ಪಕ್ಷಾಚರಣೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಪಾಯ!!!

18 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

ಹಿಂದೀ ಪಕ್ಷಾಚರಣೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಗದು ಏನೂ ಅಪಾಯ

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಉಪಾಯ

 

ಅನ್ಯರನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಆಗದು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಲಾಭ

ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿತರೆ ಆಗದೇ ಇರಲಾರದು ನಮಗೆ ಲಾಭ

 

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಹೇರುತಿದೆ ಎನ್ನುತಿರುವಂತೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನಿಲ್ಲಿ ಹೇರಿದರೆ ಏನಂತೆ

 

ಹೇರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಭಾಷೆಯನು ಜನರು ಬಳಸುವರೆಂದಾದರೆ

ಕನ್ನಡ ಹೇರಿಕೆಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ಏನಿದೆ ತೊಂದರೆ

 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲೂ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

 

ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಾಷೆಯ ಏಳಿಗೆ

ತಿಳಿಯಿರಿ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೋಳಿಗೆ

 

ಮನಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳನೇರಿ ಭಾಷಷಣ ಬಿಗಿಯುವತ್ತ

ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ


ಮುಷರಫನಿಗೆ ಈಗ ಪುಕ್ಕಟೆ ಆದಾಯ!!!

17 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

ಮಾಜೀ ಪಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗುಟ್ಟೇನೂ ಅಲ್ಲ

ಅಮೇರಿಕಾದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ

 

ಪಾಕನ್ನು ವರುಷಗಳಿಂದ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದವರು ಅವರೇ

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದವರೂ ಅವರೇ

 

ಅಮೇರಿಕಾ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ

ಬಳಸದೇ ಸೈನ್ಯವನು ಭಾರತಕ್ಕಿದಿರು ಇರಿಸಿತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧ

 

ಆದರೀಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮಾನ ಆಗಿಯಾಗಿದೆ ಹರಾಜು

ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನೇ ವಾಪಸು ಪಡೆದ ಪರ್ವೇಜು

 

ನೀವು ಮಾಡುತಿರುವುದು ಏನೆಂದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು

ಆದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲೇ ಬಾರದಿತ್ತು

 

ಹೀಗೆ ಮುಷರಫನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿರಬಹುದೇನೋ

ಮಾತ ಹಿಂಪಡೆದುದಕೆ ಕೈತುಂಬಾ ನೀಡಿರಬಹುದೇನೋ

 

ಪರ್ವೇಜನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ

ಕೆಲಸ ಏನಿರದಿದ್ದರೂ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಪುಕ್ಕಟೆ ಆದಾಯ


ಸೂತಕ ಕಳೆದು ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಶುದ್ಧ!!!

16 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸತ್ತಾಗ ಈ ಸರಕಾರ ರಜೆ ಸಾರುವುದೇಕೆ

ರಜೆ ಬೇಜಾರು ಎಂದು ಜನರು ಸಿನೇಮಾ ನೋಡುವುದೇಕೆ

 

ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಆ ದಿನ ಮುಚ್ಚುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲವನೂ

ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನು

 

ಶೋಕಾಚರಣೆಯಲಿ ಜನರು ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು

ಮನೆಗಳನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಯಾರೂ ಬಾರದಂತೆ ಇರಬೇಕು

 

ಸತ್ತವನ ನೆನೆದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ

ಮುಂದೆ ಸಾಯುವ ಮುದಿಯ ಯಾರೆಂದು ನೋಡುವವರೆಲ್ಲಾ

 

ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ ಕಾದಾಡುವವರು

ಸತ್ತಾಗ ಶವದ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳನರ್ಪಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸುವವರು

 

ಚುನಾವಣೆಯಲಿ ಸೋಲಿಸಲಾಗದವಗೆ ಬಂದರೆ  ಸಾವು ಸಹಜ

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಒಳಗೊಳಗೇ ಖುಷಿಪಡುವುದಂತೂ ನಿಜ

 

ಸ್ವಪಕ್ಷ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿಯಾದುದಕೆ ಹರುಷ

ತನಗೆ ದೊರಕ ಬಹುದೇ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಎಂಬ ಕಾತರ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ

 

ಸತ್ತವರ ಸೂತಕ ಕಳೆದು ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಶುದ್ಧ

ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿ ಕೂರಲು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ


ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಮೆಚ್ಚಬಹುದಿತ್ತು!!!

15 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಛೀಮಾರಿ ಇಲ್ಲಿ

ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ

 

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರದೆಷ್ಟೋ

ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿಯಾದ ನಿರ್ಜೀವ ಮೂರ್ತಿಗಳೆಷ್ಟೋ

 

ಜೀವವನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಮರುಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮೂರ್ತಿ ಘಾಸಿಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೇ ಇರವುದಿಲ್ಲ

 

ಜೀವದೊಳಗಣ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವವರು ಇಲ್ಲ

ಮೂರ್ತಿಯೊಳಗಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟವೇ ಎಲ್ಲ

 

ಮನುಜನ ಗುರುತು ಇಹುದು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ

ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿನಗಳಲಿ ಇವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ದೇವರುಗಳದೇ ಮಂತ್ರ

 

ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಮೆಚ್ಚಬಹುದಿತ್ತು

ಬರೀ ಘಾಸಿಗೊಂಡ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು

 

ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಸದನದಲಿ ನಡೆಯುತಿಹುದು ದೊಂಬರಾಟ

ಜನರ ಮರೆತು ಮಾತಿನಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಗೆದ್ದು ಸೋಲಿಸುವಾಟ


ಕುಮಾರ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಗುಟ್ಟು!!!

14 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

 

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪ

ಇನ್ನೂ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು

ಇಂತಹ ದರಿದ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದ

ಕುಮಾರ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಗುಟ್ಟು

 

ಶೋಕಾಚರಣೆಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಆದೀತೆಂದು ಕಾದು

ಕುಳಿತ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರು ನಿರಾಶೆ

ತನಗೇ ಉಪನಾಗಿದ್ದವನಿಂದು ಮೆರೆಯುತಿರುವುದನು

ಕಂಡು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕುಮಾರನಿಗೇಕೋ ಹತಾಶೆ

 

ಅವರೆಲ್ಲಾ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಧನೆಗೆ

ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ

ಗೆದ್ದವರನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರಲು ಬಿಟ್ಟು

ಹೇಗಿತ್ತೆಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಹೋಗಿ ಮತದಾರರ ಹತ್ತಿರ

 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯೆಂದರೆ

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮತದಾರ ನೀಡುವ ಮತ

ಮತದಾರನ ಮನದ ಮರ್ಮವನರಿತು ಆತ ನೀಡಿದ

ಮತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಹಿತ


ಜೀವನಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲು ವಿಫಲನಾದೊಡೆ…?!

11 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

 

 

ಸಖೀ,

ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಹು

ನಾನದಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲೆ

ನೀನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದೆಯೆಂದಾದರೆ

ನೀ ಹೇಳು ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬಲ್ಲೆ…?

 

ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ

ನಾ ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸಬಲ್ಲೆ

ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಶಂಕಿಸುವೆಯಾದರೆ

ಅಸಹಾಯಕ ನಾನೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ…?

 

ನೀನು ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳನು ಅರಿತು

ಅದರಂತೆ ನಾನು ನಡೆಯಲೂ ಬಲ್ಲೆ

ನೀನೆಣಿಸಿದಂತೆ ನಾ ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ

ಅದಕೆ ನಾನು ಏನ ನುಡಿಯಬಲ್ಲೆ…?

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಜೀವನ ಇದು ನಿಜ

ನಾನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗ ಬಲ್ಲೆ

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನಷ್ಟೇ ಬಗ್ಗು

ಎಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಗ್ಗ ಬಲ್ಲೆ…?

 

ಸಂಬಂಧಗಳರ್ಥವೆನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಹುದು

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬಾಳಬಲ್ಲೆ

ನನ್ನ ಜೀವನಕೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡಲು

ವಿಫಲನಾದೊಡೆ  ಹೇಗೆ ಬದುಕಿರಬಲ್ಲೆ…?


ಕಾಣೆಯಾದಂತೆ ಚಂದಿರ!

09 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09
 
 
ರಾತ್ರಿಯ ನೀರವತೆಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಸದ್ದು
ನಿನಗೆ ಅರಿವಾಗದಂತೇ
ನಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕದ್ದು
 
ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ
ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ
ಪರಸ್ಪರರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೆಳಗು
 
ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಿಂದು
ಮೂರ್ತಿರಹಿತ ಮಂದಿರ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಕಾಣೆಯಾದಂತೆ ಚಂದಿರ
 
ವಸತಿ ನಿಲಯದಲಿ ಮಗಳ
ನಿದ್ದೆ ಕೆಡದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು
ತನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಆಕೆ
ಶ್ರಮ ಪಡುತಿರಲೇ ಬೇಕು
 
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನದೊಳಗೆ
ಮಗಳ ನಾವಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮನದೊಳಗೆ
ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು