HOPE OTHERS LEARN FROM MR. ROBIN CHUGH!

13 ಜೂನ್ 11

Mr. Robin Chugh who had insulted KANNADA language and the land of Karnataka was quick to realise his mistake and render an apology to all Kannadigas.Hope others learn from Mr. Robin Chugh!

prabhakar@holidayiq.com
Reply from HolidayIQ Company HR,

Dear Sir/Madam,

My name is Prabhakar Mysore and I am writing to you on behalf of HolidayIQ in connection with the objectionable post posted on Facebook by our employee Robin Chugh.

At the outset, I would like to communicate to you that we condemn what Robin has done. Robin has posted the matter in her personal capacity and it does not in anyway reflect our organization’s view or attitude. However, as a responsible corporate citizen that has deep respect for the land we operate in and its language, our organization condemns Robin’s behaviour and attitude. We have taken exception to what he has done.

We have issued a stern warning to Robin to not repeat this behaviour. In view of the fact that Robin has withdrawn his post, apologized publicly on Facebook and our warning to him, I request you too to accept his apologies and pardon him.

Prabhakar Mysore
Head – HR
HolidayIQ


ಕೊಡೆ ಕೊಡೆ ಎನಬೇಡ!

06 ಜೂನ್ 11

ಕೊಡೆ
ಕೊಡೆ
ಎನಬೇಡ
ಕೊಡದಿದ್ದರೆ
ನಾನೂ
ಬಿಡೆ

ಇನ್ನಾದರೂ
ನಿನ್ನ

ಹಟ
ಬಿಟ್ಟು
ಬಿಡೆ

ಸಂತಸದಿಂದ
ಒಮ್ಮೆ

ಹೂಂ

ಒಮ್ಮೆಯಷ್ಟೇ
ಕೊಡೆ

ಕೊಡೆ
ಕೊಡೆ


ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ನೆನೆದು
ನೆಗಡಿ
ಆದೀತು
ನನಗೆ
ಬೇಗ
ಆ ಕೊಡೆ
ಬಿಡಿಸಿ
ಕೊಡೆ!
****


ಪ್ರೀತಿಗೂ ಪಡಿತರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಕೆ?

03 ಜೂನ್ 11

ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧಗಳ
ನಡುವೆಯೂ, ಸದಾ ಇತಿ
ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೂ
ಅತಿಯಾಗದೇ ಇರಲೆಂಬ ಮಾತ
ಸದಾ ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆವು ನಾವು

ಈ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ
ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದ ನನ್ನೀ ಮನವು,
ನಮ್ಮ ಮನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ
ಪಡಿತರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ
ವಿತರಿಸುತಿರಬೇಕೇ ನಾವು?

ಇದ್ದರೆ ಇರಲಿ ಇತಿ ಮಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ
ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತಶಾಂತಿಗೆ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಿರಲಿ ಜಗದಿ ಸದಾ
ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತಹಿಂಸೆಗೆ

ಪ್ರೀತಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹಂಚಿದರೆಂದಿಗೂ
ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆಯೆಂದೆನಿಸದು
ಶಾಂತಿಯನದೆಷ್ಟು ಹರಡಿದರೂ
ಅತಿಯಾಯ್ತೆಂದು ಅನಿಸುತಿರದು
ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆಯದೇಕೆ ಅಹಿಂಸೆಗೆ
ಎಂದೆನ್ನೀ ಮನ ಅನ್ನುತ್ತಲಿಹುದು!
***************


ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲಿ ತುಂಬಿಹುದು ಕಣ್ಣೀರು!

02 ಜೂನ್ 11

(ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ)

ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲಿ ತುಂಬಿಹುದು ಕಣ್ಣೀರು
ಮರೆಯಲಿ ಎನ್ನನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ

ಆಣೆಗಳ ಮರೆಯಲಿ ಮಾತುಗಳ ಮರೆಯಲಿ
ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇರಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿ
ಇಂಥಾ ಈ ಜಗದಿ ನಾ ಮನಸೇಕೆ ಕೊಡಲಿ
ಮರೆಯಲಿ ಎನ್ನನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ

ಎಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಹನ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆ ನಾನು
ಇಬ್ಬನಿಗೂ ಅಳು ಬರಿಸೋ ಆಕಾಶ ನಾನು
ನಿನ್ನ ನೆಲೆ ನಿನಗಿರಲಿ, ನನಗೆನ್ನಾ ಹಾದಿ
ಮರೆಯಲಿ ಎನ್ನನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ
***************

ಮೂಲ ಗೀತೆ:
ಚಿತ್ರ : ಪರ್ವರಿಶ್
ಗಾಯಕರು: ಮುಕೇಶ್

ಆಂಸೂ ಭರೀ ಹೈ ಎ ಜೀವನ್ ಕೀ ರಾಹೇಂ
ಕೊಯೀ ಉನ್ ಸೇ ಕಹ್ ದೇ ಹಮೇ ಭೂಲ್ ಜಾಯೇಂ
ಆಂಸೂ ಭರೀ ಹೈ

ವಾದೇ ಬುಲಾ ದೇ ಕಸಮ್ ತೋಡ್  ದೇ ವೋ
ಹಾಲತ್ ಪೆ ಅಪ್ನೀ ಹಮೇ ಚೋಡ್ ದೇ ವೊ
ಐಸೇ ಜಹಾಂ ಸೆ ಕ್ಯೋಂ ಹಮ್ ದಿಲ್ ಲಗಾಯೇಂ
ಕೊಯೀ ಉನ್ ಸೇ ಕಹ್ ದೇ

ಬರ‍್ಬಾದೀಯೋಂ ಕಾ ಅಜಬ್ ದಾಸ್ತಾ ಹೂಂ
ಶಬ್‍ನಮ್ ಭೀ ರೋಯೇ ಮೈ ವೋ ಆಸ್ಮಾ ಹೂಂ
ತುಮೇ ಘರ್ ಮುಬಾರಕ್ ಹಮೇ ಅಪ್ನೀ ರಾಹೇಂ
ಕೋಯೀ ಉನ್ ಸೇ ಕಹ್ ದೇ