ಸಂಯಮ!

​ಸಖೀ,

ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ಎನ್ನುತ್ತಿರುವವರೇ ಎಲ್ಲರೂ;
ಅಂಥ ತಪಸ್ವಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇ

ಸೋತು ಮೈಮರೆತಿದ್ದನಂತೆ

ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗರು?
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕು

ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ

ಹುಡುಗರೂ ಹುಡುಗಿಯರೂ!
#ಆಸುಮನ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: