ವಿದೇಶಿಯರ ವಿದೇಶಿಯರೆಂದೊಡೇನಹುದಯ್ಯಾ?

26 ಜೂನ್ 09
ಪರದೇಶದಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದವರ 
ಕರೆದು ನಮ್ಮವರೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ
ಮಾಡುವ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು
 
ಪರದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಪರಭಾಷೆಯಲಿ
ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಮಡಿದವರಿಗಾಗಿ
ನಮ್ಮವರೆಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಳಿಸುವ ಚಾಳಿ ನಮ್ಮದು
 
ಬಚ್ಚನನ ಮಡದಿಯನು ಬಂಗಾಲೀ ಎಂದೂ
ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯವಳೆಂದು ಕರೆದು
ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮದು
 
ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದರೂ
ಒಬಾಮಾನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ನೆನಪ
ಎಲ್ಲರೂ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಲೂಬಹುದು
 
ನಮ್ಮವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ದೇಶದ
ಪ್ರಜೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮವರೆಂದು ಕರೆದಂತೆ
ಮೂಲತಃ ವಿದೇಶಿಯರ ನಾ ವಿದೇಶಿಯರೆಂದೊಡೇನಹುದಯ್ಯಾ?

ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ!!!

25 ಜೂನ್ 09
ಮಳೆಯಲ್ಲಿದು
ಮಳೆಯಲ್ಲಿದು
ಇದುವೆ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ||

ಮೇಳೈಸಿದೆ
ಸಿಡಿಲ್ಮಿಂಚಿನ
ಹಿಮ್ಮೇಳದ ವೈಭವ||

ನೋಡುತಿರುವೆ
ನೋಡುತಿರುವೆ
ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ||

ನಟರಾಜನ
ನಾಟ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ||

ಸಿಡಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡೆಯಾಗಿ
ಗುಡುಗೇ ಮೃದಂಗವಾಗಿ
ನಾದ ನಿನಾದ ವಿನೋದವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತಿಳೆಗೆ
ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಮಳೆಯರೂಪದಿ|||

 – ಆತ್ರಾಡಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ

 


If, I too copy others one day?

25 ಜೂನ್ 09
Baby cuckoo enjoyed being in the crow’s nest,
Fellow baby crow thought he too was the best,
 
Everyone enjoys listening when a cuckoo sings,
But to a crow, when it tries, an ear none gives,
 
Not much is achieved by being in a good company,
Neither one gets spoilt, merely by a bad company,
 
What if dogs and cats,in a house, grow together,
Dogs can’t be cats and cats too can bark neither,
 
If one knows about himself and keeps his goal in mind,
One or the other day, definitely, his goal one would find,
 
To imitate others, my dear, you should try in life, never,
Expect others too to be like you, you should neither ,
 
I truly like and respect you, just for what you are today,
Would you appreciate me, if, I too copy others one day?

ಕಾಗೆಯ ಮರಿಗೂ ಬಂತು ಗತ್ತು!!!

24 ಜೂನ್ 09

ಸಖೀ,

ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿಗಿತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು
ಅದರ ಸಂಗದಲಿ ಕಾಗೆಯ ಮರಿಗೂ ಬಂತು ಗತ್ತು

ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿ ಹಾಡಲು ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಆನಂದ
ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಾಗೆ ಹಾಡಲು ಏನಿಹುದದರಲ್ಲಿ ಅಂದ

ಸಹವಾಸದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸಲೇನೂ ಆಗದು ಇದು ಸತ್ಯ
ಸಹವಾಸವೇ ಎಲ್ಲರ ಕೆಡಿಸುವುದೆಂಬುದೂ ನಿಜ ಮಿಥ್ಯ

ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದರೇನು
ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕಾಗುವುದೇನು ಆ ಬೆಕ್ಕು ಬೊಗಳುವುದೇನು

ತನ್ನ ಅರಿವು ತನಗಿದ್ದು ಸದಾ ತನ್ನ ಗುರಿಯ ನೆನಪಿದ್ದು
ಮುಂದೆ ಸಾಗುತಿರಲು ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದು

ಅವರಿವರಂತೆ ನೀನಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ಅನಬೇಡ
ಅವರಿವರು ನಿನ್ನಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದೂ ನೀನು ಕಾಡಬೇಡ

ನೀನು ನೀನಾಗಿರುವುದಕೇ ನಿನಗೆ ನಾನೀಡುತಿರುವೆ ಬೆಲೆ
ನಾ ಅವರಿವರಂತೆ ಇರಲು ಹೇಗರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಲೆ


ತಾಲಿಬಾನಿ ಕಿಲೆಂಜಿಯಾದ್ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪೆರೆಯಾವ್!!!

18 ಜೂನ್ 09
ಕಾಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಂಚಲಾ ಆವ್ ಅಂದ್ ಏರ್ಲಾ ಎಣ್ಣುದಿಪ್ಪೆನಾ
ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇನಿ ಕುಲ್ದ್ ಕಿಲೆಂಜಿ ಕೆರೊಂದಿಪ್ಪುವೆನಾ
 
ನಂಕ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆನ್ ಬುಡಯೆಂದ್ ಪಣ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ್
ಕಿಲೆಂಜಿನ್ ಕೆರ್ರೆ ಭಾರೀ ಉಪಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ್
 
ಎರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಎರೆನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತಿಪ್ಪಂದ್ ಆ ಕಿಲೆಂಜಿದುಲಾಯಿ
ತಾಲಿಬಾನಿ ಮಿನಿ ಕಿಲೆಂಜಿಯಾದ್ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪೆರೆಯಾವ್
 
ಕಿಲೆಂಜಿನ್ ಕಡಪುಡ್‍ದ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಮಿನಿ ಕಲೆಯೆರೆ ತೂತೆರಾ
ಕಿಲೆಂಜಿಡ ತುಚ್ಚಾದ್ ಅಯಗ್ ಇಲಿ ಪಾಸಾಣ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಪಾಯೆರಾ
 
ಕಿಲೆಂಜಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ಮುಗಿತ್‍ದ್  ಅಂಚ್ ನೆಲಕ್ ಮಗ್‍ರ್‍ಂಡ್
ಕೈಕಂಜಿ ಕೆರೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಸಯ ತಿಕ್ಕ್‍ಂಡ್
 
ಒಬಾಮಾನ ಎದುರು ನನ ಜನ ಊರೂರ್ ಕಲ್ಕರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರಾ
ಕಿಲೆಂಜಿ ಕೆರಿನೈಕ್ ಅಯನ್ ಉಂತಾದ್ ದೀದ್ ತಪ್ಪು ಕಾಣ್ಕೆ ಕೇಣುವೆರಾ
 
ನಾಲ್ ಕೋಡಿಡ್ದ್ ಕಿಲೆಂಜಿಲೆನ ಸೈನ್ಯ ಅಮೇರಿಕೊಗ್ ಪಿದಾಡ್ದಗೆ
ಬೊಲ್ದ್ ಗೋಡೆದ ಇಲ್ಲದೆದುರ್ಡ್ ಸೇರ್ದ್ ನನ ನ್ಯಾಯ ಕೇಣ್ವಗೆ
 
ವಿನಾ ಕಾರಣ ಏರೇ ಆವಡ್ ಕಿಲೆಂಜಿ ಕೆರ್ಪಿನಲಾ ಅನ್ಯಾಯ
ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪರಾತ್ರ ಕಿಲೆಂಜ್ ಕಣತ್ ಬುಡ್ಪಿನಲಾ ವಾ ನ್ಯಾಯ
 
ಕಾಸ್ ಕಡಮೆ ಆಂಡ ಇಂಚ ಆವಂದ್ ಏರಾಂಡಲಾ ಎಣ್ಣುದಿಪ್ಪೆರಾ
ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಕುದೊಂದು ಕಿಲೆಂಜಿ ದೇರೊಂದಿಪ್ಪುವೆರಾ

ತಾಲಿಬಾನಿಯೋರ್ವ ನೊಣವಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದೇ..?!

18 ಜೂನ್ 09
ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಹೀಗಾಗಬಹುದೆಂದು ಅರಿತಿತ್ತೆ ಜನ
ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬಾಮ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲಿ ನೊಣ

ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿದವರ ಬಿಡಲಾರೆವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತಿತ್ತು
ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೊಣವನ್ನೂ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು

ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ನೊಣದೊಳಗೆ ಯಾರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು
ನನಗನುಮಾನ ತಾಲಿಬಾನಿಯೋರ್ವ ನೊಣವಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು

ನೊಣದ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೆಡಹಲು ಹೊರಟಿದ್ದಿರೋ
ನೊಣದಿಂದ ಕಡಿಸಿ ಆತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷವೇನಾದರೂ ಉಣಿಸಿದ್ದರೋ

ನೊಣವೇನೋ ತನ್ನ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನು ಮುಗಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿ ಬಿತ್ತು
ಪ್ರಾಣಿದಯಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತು

ಒಬಾಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನು ಊರೆಲ್ಲಾ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿಬರಬಹುದು
ನೊಣ ಹೊಡೆದುದಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು

ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ನೊಣಗಳ ದಂಡುಗಳೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿವೆಯಂತೆ
ಶ್ವೇತಭವನದಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಆತನಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುತ್ತಾವಂತೆ

ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ನೊಣ ಕೊಂದರದು ಅನ್ಯಾಯ
ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲೆಂದೇ ನೊಣವನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದರೂ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ

ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಹೀಗಾಗಬಹುದೆಂದು ಅರಿತಿತ್ತೆ ಜನ
ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬಾಮ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲಿ ನೊಣ


ಈರ್ ಒರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ!!!

17 ಜೂನ್ 09
ಮಗಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಗ್ ಪೋಯಲ್‍ಡಾ ನಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನಿ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆನಪ್ಪೆ ಎನನ್ ಕೇಂಡಿನಿ
 
ಮಗಲ್‍ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಈಲಾ ಫೊದಿಪ್ಪುಲಾ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ
ಈರೊರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ
 
ಮಗಲ್‍ನ ಮಿತ್ತ್  ಮೋಕೆ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಆಸೆ ನಿಕ್ಕುಂಡು
ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟುಗೇ ಉಪ್ಪರೆ ಆ ದೇವೆರ್ನ ದಯೆ ಓಲುಂಡು 
 
ಜೋಕುಲೆಗಾದ್ ನಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ
ಜೋಕುಲೆನ್ ಮದತ್ ಬದ್ಕ್‍ಂಡ ನಂಕ್ ಏರ್ ಆಪೆರ್ ಸಯ್ಯನ
 
ಭಂಗೊಡ್ ಬದ್ಕರೆ ನಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆವಂದ್ ಬೇನೆ ತಿಂತಿ ಜೀವ ನಮ್ಮ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಡ್ ಮಗಲ್ ಬೇನೆ ತಿಂದ್‍ಂಡ ನಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡಮ್ಮ 
 
ಮಗಲ್ ನಲಿತೊಂದ್ ಇತ್ತಲ್‍‍ಡ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪತ್ತಾ
ನಿಕ್ಲು ಇರುವೆರ್‍ಲಾ ಖುಸಿಟ್ ಇತ್ತರ್ಡ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ನಿದಿರೆ ಬರುವತ್ತಾ
 
ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವೊಡಾ ನಮ  ಕಷ್ಟನ್ ಸಹಿಸೊನೊಡು
ಎಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡ್ ಅಂದಾಂಡಾ ಇನಿತ ಬೇನೆನ್ ನಿಂಗೊನೊಡು
 
ಮಗಲ್‍ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಈಲಾ ಫೊದಿಪ್ಪುಲಾ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ
ಈರೊರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ
 

ಹೀಗೇಯೇ ನಡೆದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ!!!

16 ಜೂನ್ 09
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದೇಕೋ ಇದೀಗ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ
ರೆಡ್ಡಿಗಳು ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ
 
ಸಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವೂ ಸೇರಲು ಅಧೋಗತಿ
ತನ್ನವರಿಗೇ ಜನರು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಲಾರರು ಗತಿ
 
ಗಣಿ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗುವುದೆಂಬ ಭಯ
ಕೇಂದ್ರದ ತನಿಖೆಯಿಂದ್ಯಾರೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಭಯ
 
ತಮಗೇನು ಬೇಕೆಂಬುದನೇ ಇವರು ಅರಿತಂತಿಲ್ಲ
ತಾವು ಕುಳಿತ ಮರದ ರೆಂಬೆಯ ಕಡಿಯುತಿಹರಲ್ಲ
 
ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯೇರಿ ವರುಷವಾದುದಕೆ ಈಗ
ಸಂಭ್ರಮವೇಕೆ ಇರಲಾರರೇ ಐದು ತುಂಬುವಾಗ
 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಗಣನೆಗೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟವರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತಿಹರಲ್ಲ
 
ಕುಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಕೆಡಿಸಿದರೂ ಸಭೆಯ ಶೋಭೆ
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಎನುತಿಹನಲ್ಲಾ  ಮುದಿಗೂಬೆ
 
ಎಲ್ಲಾ ಸಫಲ ಪುರುಷರ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಿರುವಳೆಂಬಂತೆ
ಈತನ ಮಹಾಪತನವೂ ನಿಜದಿ ಈಕೆಯಿಂದಲಂತೆ
 
ಎಷ್ಟು ಒದೆ ತಿಂದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ
ಹೀಗೇಯೇ ನಡೆದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಯಾನ್ ದಾಯೆ ನನ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ..?!

16 ಜೂನ್ 09
ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ನಲ್ಪತ್ತೇಳ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ
ಬರೆಯರೆ ಸುರುಮಲ್ತ್ ದ್ ಮುಪ್ಪತ್ತರಡ್ಡ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ
ದಾಯೆ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯಂದೆ ಒರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಲಾ
 
ಎಂಕ್ ಎಲ್ಯೆಡೇ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲು
ಇಂಗ್ಲೀಸ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ಅಂಚ ತೆರಿಪಾಯಿನಕ್ಲು
ತುಳುಟ್ ಬರೆಲಾ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜೆರತ್ತಾ ಅಕ್ಲು
 
ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆನ ನಾಲ್ ಪದ್ಯ ಓದಿನ ನೆನಪುಂಡು
ಮಡಂಗ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅಬ್ರೊಣಿ ಮದ್ಮಯೆನ ನೆನಪಾಪುಂಡು
 
ತುಳು ಬಾಷೆದ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕೊಲೆನ್ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ
ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆನ್ಲಾ ಯಾನ್ ಓದಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ
 
ಯಾನ್ ದಾಯೆ ನನ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಹಿಮೆನ್ಲಾ ಕೊಂಡಾಡ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ

ಕೊರಗುವುದೇಕೆ?

12 ಜೂನ್ 09

ಸಖೀ,
ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲಿ
ಬರುವ, ಯಾರ್ಯಾರೋ
ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳ
ಹನಿಗವನಗಳ ಓದಿ
ಅಥೈ೯ಸಿಕೊಂಡು
ಸಂತಸ ಪಟ್ಟು
ಆ ಕವಿಗಳ
ಕಲ್ಪನಾ ಜಾಣ್ಮೆಯ
ಕೊಂಡಾಡುವ ನನ್ನಾಕೆ
ನನ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ
ಸಖಿಯಾದ ನಿನ್ನ
ಕುರಿತು ನಾ ಬರೆದ
ಈ ಕವಿತೆಗಳ ಓದಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗುವುದೇಕೆ
ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ಒಳಗೊಳಗೇ ಮರುಗಿ
ಕೊರಗುವುದೇಕೆ?
*-*-*-*-*-*-*