ಕಂಗಳು ತುಂಬುವವೇಕೆ?

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಹಸ್ತದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಇರಿಸಿದಾಗ
ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕರಗುವವೇಕೆ?
ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತನ್ನೊತ್ತುವಾಗ
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳು ತುಂಬಿ ಬರುವವೇಕೆ?

‪#‎ಆಸುಮನ‬

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: