ಕತ್ತಲೆ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಬಾರದಿರಲಿ ಕಣ್ಣೀರು
ನಾನಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ
ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ;

ಈ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು
ಹೋಗಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ
ತೆರೆಯುವುದರೊಳಗೆ!
***********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: