ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ನೋವುಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದೂ ಬರೆದೂ ತಿಂದದ್ದದೆಷ್ಟೋ,
ಅದರಲ್ಲಿ ನೊವುಂಡವರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಲಾಭವಾದರದೆಷ್ಟೋ;

ಬರಿ ಅನುಕಂಪದ ಮಾತುಗಳನಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವಾಟ,
ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಬರಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮೋಸದಾಟ;

ಅಲ್ಲಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಉರಿ,
ಸಮಾಜದ ಧೃವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಅರಿ!

#ಆಸುಮನ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: