ನೋವೇ ಇಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ದುಃಖವನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭಾರವಾಗಿಹುದು ಹೃದಯ
ಆದರೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೂಡಿವೆ ಸಂಪು, ಹರಿಸವು ಹನಿಯ;

ಯಾರತ್ತಲೋ ಹೂಡಿದ ಬಾಣ ತಾಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು
ನೋವಿಗೂ ಮಿತಿ ಇದೆ, ನೋವೇ ಆದ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನನಗಿನ್ನೂ!

‪#‎ಆಸುಮನ‬

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: