ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡಾಡುವರು!

ಸಖೀ,
ನಾವು ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬ ಕೊರಗು ಇಲ್ಲ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ
ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೇವೆ ಜನರು ದೂರ ಎಳೆದಷ್ಟೂ;
 
ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಂತೆ ದೈಹಿಕ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ
ನಾವು ಸತ್ತರೂ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಮರವಂತೆ;
 
ಇಂದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಾಳೆಯೂ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವರು
ತೆಗಳುವವರೂ ನಾವಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡಾಡುವರು!
 
#ಆಸುಮನ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: