ಛೇ … ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು!

ಸಖೀ,
ಆಕೆಗೆ ತಾಜಮಹಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆ
ಹ್ನೆಾಕಿದ್ದರಾತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು

ಪ್ರಿಯತಮೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 
ಹೋದವನಿಗೆ ಛೇ ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: