ಕನಸಿನ ಅಂದ!

ಸಖೀ,
ನಿದ್ದೆಯಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣುವ
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವನು ಕೇಳದಿರು,
ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸುಗಳು
ಎರಡೂ ಇವೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತಿಳಿದಿರು;

ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಚಾರವು ಹೇಗೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವುದರ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ,
ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ
ನಮಗಿನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ;

ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸದಾ ಆತ್ಮದ ಬಂಧ
ಆತ್ಮಕ್ಕೋ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರದ ಬಂಧ,
ಯಾವುದೋ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ
ಆಡಿ ಬರುವುದೇ ಈ ಕನಸುಗಳ ಅಂದ!

One Response to ಕನಸಿನ ಅಂದ!

  1. Nanaiah Dc ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಅಂತರಂಗದಾಟದ ತುಣುಕೊಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: