ಪರದೂಷಣೆ!

ಸಖೀ,
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಕೆಟ್ಟವರಾದರೆಂದು
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರು
ಪರಸ್ಪರರನ್ನು
ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ,

ಅಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ
ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ
ಹಸ್ತಗಳೆರಡೂ,
ಹೊಮ್ಮಿದ ಸದ್ದಿಗಾಗಿ
ಪರಸ್ಪರರನ್ನು
ದೂರುತ್ತಿರುವಂತೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: