ಪ್ರಕಾಶ ರೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ!

26 ಮೇ 10

 

ಪ್ರಕಾಶ ರೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ

ಬರಿಯ ಚಿತ್ರವಲ್ಲವದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂವಾದ

 

ನಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರ ನಾನೂ ನನ್ನ ಕನಸೂ

ಮುದಗೊಂಡೆವು ಅಂದು ನಾನೂ ನನ್ನ ಮನಸೂ

 

ಒಂಟಿ ಮಗಳ ಅಪ್ಪ ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಪ್ಪನಂತೆ

ನನ್ನ ಮಗಳೂ ನನ್ನ ಕನಸು ಆತನ ಆ ಕನಸಿನಂತೆ

 

ನಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ

ಸಂತಸದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಾನು ನೊಂದೆ

 

ಹೆಣ್ಮಗಳ ಅಪ್ಪನಾಗುವುದು ನಿಜದಿ ಅದೆಂತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ

ನನ್ನದು ಅದು ನಿಜದಿ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಬಂದಂತ ಭಾಗ್ಯ

 

ಮೊನ್ನಿನ ತನಕ ಹೆಗಲೇರಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದವಳು ಭಯವಿಲ್ಲದೇ

ಭುಜದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗಿದೆ ಈಗ ನನಗರಿವಿಲ್ಲದೇ

 

ಭವಿಷ್ಯದ ವಿದಾಯದ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ

ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ದೇವರೇ ಬರಬೇಕಾದೀತಾಗ

*************************************