ಕುಮಾರ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಗುಟ್ಟು!!!

14 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

 

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪ

ಇನ್ನೂ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು

ಇಂತಹ ದರಿದ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದ

ಕುಮಾರ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಗುಟ್ಟು

 

ಶೋಕಾಚರಣೆಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಆದೀತೆಂದು ಕಾದು

ಕುಳಿತ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರು ನಿರಾಶೆ

ತನಗೇ ಉಪನಾಗಿದ್ದವನಿಂದು ಮೆರೆಯುತಿರುವುದನು

ಕಂಡು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕುಮಾರನಿಗೇಕೋ ಹತಾಶೆ

 

ಅವರೆಲ್ಲಾ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಧನೆಗೆ

ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ

ಗೆದ್ದವರನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರಲು ಬಿಟ್ಟು

ಹೇಗಿತ್ತೆಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಹೋಗಿ ಮತದಾರರ ಹತ್ತಿರ

 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯೆಂದರೆ

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮತದಾರ ನೀಡುವ ಮತ

ಮತದಾರನ ಮನದ ಮರ್ಮವನರಿತು ಆತ ನೀಡಿದ

ಮತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಹಿತ