ಹೆತ್ತವರ ಗೋಳು!

01 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

 

ಸಖೀ,
ನಾನು ನೆಟ್ಟು, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ

ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಡದಲ್ಲರಳಿದ ಎಲ್ಲಾ
ಹೂವುಗಳು ನನ್ನ ಹೂದೋಟದ 
ಒಳಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಬೇಲಿಯೊಳಗೇ
ಇರಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ ನನ್ನೀ ಮನಕೆ;

ಗಿಡವೋ ಬೇಲಿಯಿಂದಾಚೆ ಬಾಗಿ
ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೋರುತಿದೆ ಜಗಕೆ;

ದಾರಿಹೋಕರು ಬಳಿಬಂದು, ನಿಂದು
ಹೂಗಳ ಅಂದವ ಮೆಚ್ಚಿ, ಸೋತು,
ಸುಗಂಧವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ, ಮುಟ್ಟಲು
ಯತ್ನಿಸೆ, ಗಿಡಕೂ ನನಗೂ, ಅಂಜಿಕೆ!

 


ಸಂಬಂಧ – ಸ್ನೇಹಬಂಧ!

12 ಜುಲೈ 10

ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ನೇಹಬಂಧಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ

ತೊರೆಯಬಹುದು ಸಂಬಂಧಿಗಳನು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು  ಕಷ್ಟ

 

ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವೇ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ನನಗೆ ಅಪಥ್ಯ

ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲು ಅನ್ನುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯ

 

ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಕಳಕೊಂಡೂ ಬಂದವಲ್ಲಾ?

ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದಷ್ಟಿಲ್ಲ

 

ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿರಳವಾದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ

ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದೆಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಮನಕೆ ಇಷ್ಟ

 

ಹೆತ್ತವರನ್ನೂ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ

ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನು ಕೈಬಿಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ

*****************************