ಹಾಗಲಕಾಯಿ!

13 ಮೇ 12

“ರೀ …
 ಊರಿಂದ ಬರುವಾಗ
 ಅಮ್ಮ ಅವರ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ
 ಬೆಳೆದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ
 ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ
 ಸಕ್ಕರೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ
 ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಂತೆ”;

 “ಅಲ್ಲಾ ಕಣೇ…
ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೂ
ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ?
ನೀನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಾಗ
ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನೂ
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ
ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತಂತೆ?”
***********