ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

20 ಏಪ್ರಿಲ್ 10

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪಯಣ: ೧೮ ಜೂನ್ ೧೯೬೦ ರಿಂದ ೧೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೦ರ ವರೆಗೆ

 

ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ

(ನಮ್ಮ  ಸೋದರಮಾವ ಆತ್ರಾಡಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪತ್ನಿ)

ಯವರ  ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತೆ 

 ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.