ನರೇಂದ್ರ ಮಾಡುತಿಹ ಮೋಡಿ!

17 ಸೆಪ್ಟೆಂ 11

ಅಂದು ಆ ನರೇಂದ್ರ ಜ್ಞಾನವನು ಹಂಚಿ
ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

ಈ ನರೇಂದ್ರ ನೀಡಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ
ಜನತೆಯ ಮನಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಮಹದಾನಂದ

ಇಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತನ್ನತನದಿಂದ
ಮಾಡುತಿಹನು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮೋಡಿ

ದೇಶವ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈತನಿಂದ
ಹೋಗುವಂತಾಗಲಿ ದೂರ ದೂರಕೆ ಓಡಿ

ಕತ್ತಲ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಸುಳಿವ ರವಿಕಿರಣ
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೋರೈಸುವಂತೆ

ರಾಜಕೀಯದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾರೆಯ
ಪ್ರಭೆಯೀಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆಯಂತೆ

ಗ್ರಹಣ ಕಾಡದಿರಲಿ, ತನ್ನತನವನ್ನೆಂದಿಗೂ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮಾಶಯ

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ
ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಒಂದುತ್ತಮ ಸಮಾಜವ!
*****


ತಾನಾಡಿದಂತೆ ಬಾಳಿದಾತನೇ ಧನ್ಯ ಕೋಟಿ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ!

03 ಆಗಸ್ಟ್ 10

ತನ್ನತನವನ್ನೇ ಮರೆತು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂದಿ

ಹಣವಿಲ್ಲದವನು ಬಾಳೆಲ್ಲಾ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಬಂಧಿ


ಈ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸುವುದೂ ಹಣವಿದ್ದವರನ್ನಷ್ಟೇ ಇದೂ ಸತ್ಯ

ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದವನಿಗಲ್ಲ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೇ ಈಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ


ಸಮಾಜದ ಕೀಳುದೃಷ್ಟಿಯ ಎದುರಿಸಿ, ಕೀಳರಿಮೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು,

ತನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಕೆಲವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು


ತಾನು, ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಾಳಿ, ತನ್ನತನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು

ತಾನಳಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಮಾತಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು


ತಾನು ಆಡಿದಂತೆಯೇ ಬಾಳಿ ತೋರಿಸಲು ಬಲು ಕಷ್ಟ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ

ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಳಿದನಾದರೆ, ಆತನೇ ಧನ್ಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ

*********