ನನ್ನವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರಿತು ಬಂದೆಯಾ?!

22 ಮೇ 09
ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೇ ಸೀತಾ
ನೀನ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಈ ತರಹ ಸತಾಯಿಸ್ತೀಯಂತಾ
 
ನನ್ನವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರಿತು ಬಂದೆಯಾ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯಾ
 
ನನ್ನ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುತಿದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯುತಿವೆ
ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂತಾಗುತಿದೆ
 
ನಿನ್ನ ನಾ ಕರೆಯದೇ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಬಂದೆನ್ನ ಕಾಡುತಿಹೆ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನದೇ ಅಧಿಕಾರವೆಂಬಂತೆ ಆಡುತಿಹೆ
 
ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಯಸಿದ್ದನೆಲ್ಲಾ ತಿನಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ದಿನಾ ಹೋಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿನ ಬಯಸಿದ್ದೆನಲ್ಲ
 
ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಡಿಸದಿರು
ನನಗೂ ಮನಬಂದ ತಿಂಡಿಗಳ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
 
ನನ್ನೆದೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಜಿಗಿದು ಬಿಡು ಹೊರಗೆ
ೂಗಿನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ
 
ನಿನ್ನ ಉಪದ್ರವದಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಶೀತವೆಂದು ಕೂಗಲಾಗದೇ
ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ