ಮಕರಜ್ಯೋತಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೇ “ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ” ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು?

18 ಜನ 11

ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇರಳ ಸರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎರಡು ವರಷಗಳ ಮೇಲಾಯ್ತು.

ಆದರೂ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿನ್ನೆಯ (ಸೋಮವಾರ, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೧ರ) ಸಂಪಾದಕೀಯ.

ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

http://mangaloreantimes.com/news/viewers/display_news.php?news_id=513

http://www.dnaindia.com/india/report_sabarimala-authorities-say-divine-light-is-man-made_1167382