ಮಾರುಹೋಗದಿರೋಣ ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ!

27 ಮೇ 12

ಮಾರು ಹೋಗದೇ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ಓದಿ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಆಪ್ತರಾಗದಿರೋಣ ಬರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ

ಐಶಾರಾಮಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ವೇಶ್ಯೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸತೀ ಸಾವಿತ್ರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ

ಬರೆದ ಕವನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಬಿಡಬಹುದು
ಬೇಡವಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಂವೇದನಾ ಭಾವವ ತೂರಿಸಿಬಿಡಬಹುದು

ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ
ಬರೆದವರನ್ನು ಎಂದೂ ನಮ್ಮವರನ್ನಾಗಿಸಲೆತ್ನಿಸದಿರೋಣ

ಕೆಲವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಬಿಡಲಾಗದ ಹವ್ಯಾಸ
ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ

ಅತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಭ್ರಮನಿರಸನ
ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಯಾರಿಹರಿಲ್ಲಿ, ಇದಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೀ ಅವನಿವನ!
*******************************