ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಯಾತೆ!!!

25 ಮೇ 09
ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ ಓಡಿಸಿದ ರೈಲಿಗಿನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಚಾಲಕಿ
ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ ಲಾಭ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾಲೂನಂತೆ ತಾನೂ ಚಾಲಾಕಿ

ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದರೂ ಚಿದಂಬರಂ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಗೃಹಖಾತೆ
ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವ ಮೊದಲು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆತ ಜಾಗ್ರತೆ

ಬಾಂಬು ಬಿದ್ದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ ಕುಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದ ಆ ಶಿವರಾಜ
ನೀನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಬಿಡಲಾರರಲ್ಲೋ ರಾಜ

ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಕೃಷಿಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದೆ ಶರದ ಪವಾರ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಿದೆ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರುಬಾರ್

ಹಲವೊಮ್ಮೆ ತೋರಿದ್ದ ಇತ್ತೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವತ್ತ ತನ್ನ ಚಿತ್ತ
ಪ್ರಣವ ಮುಖರ್ಜಿ ತೆಪ್ಪಗಿರಬೇಕಾಯ್ತು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪಡೆದು ವಿತ್ತ

ವಿದೇಶೀ ಶೈಲಿಯ ದಿರಿಸು ವಿದೇಶೀ ನುಡಿ ನಮ್ಮೂರ ಕೃಷ್ಣನದು
ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರ ಅವನದು

ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಬೀಳುವ ಆಂಟನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ
ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ