ಶಿಲ್ಪಾಳನ್ನಿನ್ನು ನಮ್ಮವಳೆಂದು ಕರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ!!!

23 ನವೆಂ 09

ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ನಿನ್ನೆ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂದ್ರಳಾಗಿ ಹೋದಳು

ನಮ್ಮೂರ ಬಂಟ ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪಂಜಾಬಿಯಾದಳು

 

ಇನ್ನು ಆಕೆಯನ್ನು ನಾ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡಿತಿ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ

ಇನ್ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೂರ ಬಂಟರ ಕನ್ಯೆ ಎಂದೂ ಅನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ

 

ಕಳೆದು ಹೋದಳು ಆ ಮಾಯಾ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ

ತೊಟ್ಟು ಮೈತುಂಬಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಡವೆ

 

ಕರಾವಳಿಯ ಬೆಡಗಿಯರೆಲ್ಲಾ ಅನ್ಯರ ಪಾಲಾಗುವುದೆಂದರೇನು

ಕರಾವಳಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಲಿ ಹುಡುಗರ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೇನು

 

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಚ್ಚನನ ಮನೆ ಸೇರಿ ಕೊಂಡಳು ಕಳೆದ ವರುಷ

ರಾಧಿಕಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಳು ನೀಡಿ ಇನ್ನಾರಿಗೋ ಹರುಷ

 

ಈಗ ಈ ಶಿಲ್ಪಾ ದೂರದೂರಿನ ಆ ಕುಂದ್ರನ ತೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಳಲ್ಲಾ

ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಂಟ ಹುಡುಗರು ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದುಳಿದರಲ್ಲಾ

 

ಅವರಾರನ್ನೂ ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮವರೆಂದು ಕರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ

ಏಕೆಂದರೆ ಸೋನಿಯಾಳನ್ನು ವಿದೇಶೀ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ

****************************************