ನನ್ನೀ ಬಾಳು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ…!

20 ಡಿಸೆ 10

ಹಿಂದೀ ಚಿತ್ರಗೀತೆಯೊಂದರ ಭಾವಾನುವಾದದ ಪ್ರಯತ್ನ:

ನನ್ನೀ ಬಾಳು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ
ಖಾಲಿಯಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ
ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ…
ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ…
ಕಣ್ಣೀರಿನ…
ಜೊತೆಗೇ ಹರಿದಿದೆ!

ಒಮ್ಮೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ…
ಒಮ್ಮೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ…
ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಹೂ…
ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಹೂ…
ಗಾಳಿಯದ್ದಲ್ಲಾ…
ಹೂದೋಟದ್ದಲ್ಲಾ…
ಯಾರದ್ದಿತ್ತೀ ತಪ್ಪು…
ಯಾರದ್ದಿತ್ತೀ ತಪ್ಪು…
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ…
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ…
ಗಂಧ ಬೆರೆತು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಏನೂ

ನನ್ನೀ ಬಾಳು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ
ಖಾಲಿಯಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ
ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ…
ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ…
ಕಣ್ಣೀರಿನ…
ಜೊತೆಗೇ ಹರಿದಿದೆ!

ಹಾರೋ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲಿದೆ…
ಹಾರೋ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲಿದೆ…
ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆ…
ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆ…
ಊರುಕೇರಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ…
ಹೋಗಲೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾ…
ಹೋಗಲೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾ…
ಕನಸಿನಂತೆ…
ಕನಸಿನಂತೆ…
ನನ್ನ ಸಖಿಯ ಬಳಿಯೆ ಉಳಿದೆ ನಾ…

ನನ್ನೀ ಬಾಳು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ
ಖಾಲಿಯಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ
ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ…
ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ…
ಕಣ್ಣೀರಿನ…
ಜೊತೆಗೇ ಹರಿದಿದೆ!
*********

ಮೂಲ ಗೀತೆಯ ಗಾಯಕರು: ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್

ಮೂಲ ಗೀತೆ:

ಮೇರಾ ಜೀವನ ಕೋರ ಕಾಗಜ್ ಕೋರಾ ಹೀ ರೆಹ್ ಗಯಾ
ಮೇರಾ ಜೀವನ ಕೋರ ಕಾಗಜ್ ಕೋರಾ ಹೀ ರೆಹ್ ಗಯಾ
ಜೋ ಲಿಖಾತಾ ಆಂಸೂವೋಂ ಕೇ ಸಂಗ್ ಬೆಹ್ ಗಯಾ
ಮೇರಾ ಜೀವನ ಕೋರ ಕಾಗಜ್ ಕೋರಾ ಹೀ ರೆಹ್ ಗಯಾ

ಎಕ್ ಹವಾ ಕಾ ಝೋಕಾ ಆಯಾ
ಎಕ್ ಹವಾ ಕಾ ಝೋಕಾ ಆಯಾ,
ಟೂಟಾ ಡಾಲೀ ಸೇ ಫೂಲ್
ಟೂಟಾ ಡಾಲೀ ಸೇ ಫೂಲ್ನ ಪವನ್ ಕೀ ನ ಚಮನ್ ಕೀ
ಕಿಸಿ ಕೀ ಹೈ ಯೆಹ್ ಭೂಲ್
ಕಿಸಿ ಕೀ ಹೈ ಯೆಹ್ ಭೂಲ್
ಖೋ ಗಯೀ
ಖೋ ಗಯೀ ಖುಶ್‍ಬೂ ಹವಾ ಮೆ…
ಕುಚ್ ನ ರೆಹ್ ಗಯಾ

ಮೇರಾ ಜೀವನ ಕೋರ ಕಾಗಜ್ ಕೋರಾ ಹೀ ರೆಹ್ ಗಯಾ
ಜೋ ಲಿಖಾತಾ ಆಂಸೂವೋಂ ಕೇ ಸಂಗ್ ಬೆಹ್ ಗಯಾ

ಉಡ್‍ತೇ ಪಂಛೀ ಕಾ ಠಿಕಾನಾ
ಉಡ್‍ತೇ ಪಂಛೀ ಕಾ ಠಿಕಾನಾ
ಮೇರಾ ನ ಕೋಯೀ ಜಹಾಂ
ಮೇರಾ ನ ಕೋಯೀ ಜಹಾಂ
ನ ಡಗರ್ ಹೈ ನ ಖಬರ್ ಹೈ
ಜಾನಾ ಹೈ ಮುಝ್‍ಕೋ ಕಹಾಂ
ಜಾನಾ ಹೈ ಮುಝ್‍ಕೋ ಕಹಾಂ
ಬನ್‍ಕೇ ಸಪ್ನಾ ಬನ್‍ಕೇ ಸಪ್ನಾ
ಹಮ್‍ಸಫರ‍್ ಕಾ ಸಾಥ್ ರೆಹ್ ಗಯಾ

ಮೇರಾ ಜೀವನ ಕೋರ ಕಾಗಜ್ ಕೋರಾ ಹೀ ರೆಹ್ ಗಯಾ
ಜೋ ಲಿಖಾತಾ ಆಂಸೂವೋಂ ಕೇ ಸಂಗ್ ಬೆಹ್ ಗಯಾ
****************************


ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ್ ಬಂದ್!

06 ಜುಲೈ 10

ನಾನು ಮುಂಜಾನೆಯ ವಾಯು ವಿಹಾರ ಮುಗಿಸಿ

ಬಂದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮಾಮೂಲು ಚಹ

 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ನನ್ನವಳು ಇನ್ನೂ

ಸುಖ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ಆ ನೋಟವೋ ಆಹಾ!

 

ಆಕೆಗೆ ನಿಜದಿ ಎಂದಿನಂತಲ್ಲದ ಮೂರುದಿನಗಳ

ಸುದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯ ಸುಖಾನುಭವ

 

ನನಗೋ ಆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು

ಬಂಧಿಸಿಯೇ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದನುಭವ

 

“ಸರಿ ಘಂಟೆ ಎಂಟಾಯ್ತು ಇನ್ನಾದರೂ ನೀನು ಎದ್ದು

ತಿಂಡಿನೀಡಿದರೆ ಚುರುಗುಟ್ಟುವ ನನ್ನೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ”

 

ಎಂದು, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ, ತನ್ನ

ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ತೋರಿದಳು ತನ್ನೊಳಗಿನ ಅತೃಪ್ತಿ

 

ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಕೆಗೆ?

ಏಕೀ ಮುನಿಸಿನ ಶುಭೋದಯದ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ?

 

ರಮಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು ಉತ್ತರ, ನಾ ದಂಗಾದೆ

“ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರೀ ನಿಮಗೆ?”

 

“ತಿಂಡಿ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಾತೇನು

ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬಾರದೇ ಈ ಒಗಟು ಮಾತುಗಳೇಕೆ?”

 

“ಇಂದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಕಣ್ರೀ, ಹಾಗಾಗಿ

ನಮ್ಮೀ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕೇಕೆ?

 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಹೊರತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ,

ನಾನೂ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

 

ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೂ ಇರಲಿ, ಭಾಜಪದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಅಲ್ಲಿ, ಇರುವಂತೆ ಕಮುನಿಸ್ಟರ ಅನುಮೋದನೆ”

************************