ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಮುಂದೆ ಅಡವಿಡುವುದೇಕೆ ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಹಿರಿತನವ?

12 ಆಕ್ಟೋ 10

 

ಭ್ರಷ್ಟರು ರೂಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ನೂರಾರು

ಅವುಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬುವರು ಅರಾಜಕತೆ

 

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಮೂಕಪ್ರೇಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿಯ ಸೂಚಿಸುವ

ಆ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿಸುವುದೇ ಧ್ಯೇಯವಂತೆ

 

ಆ ಮಗನೋ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿ ಮಠದ ಬಸವನಂತೆ ಊರೂರು

ಸುತ್ತಿ ಮೇಯುವುದನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಿದೆ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕ

 

ನಾಲ್ಕು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಬಸವನನ್ನೇ ಈ ದೇಶದ ಗದ್ದುಗೆಯಲಿ

ಕೂರಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈತನೇ ನಾಯಕ

 

ಆತನ ಮುಂದೆ ಕೈಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ

ನಮ್ಮ ಘಟಾನುಘಟಿ ಸೂಟುಧಾರಿ ದೇಶೀ ನಾಯಕರುಗಳು ತಲೆಬಾಗಿ

 

ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಿರಿತನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅಸಲಿ ದೇಶೀ ನಾಯಕರು

ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಮನೆತನದವರ ಮುಂದೆ ಅಡವಿಡುವುದು ಹೇಳಿ ಯಾಕಾಗಿ?

*********