ಆಕಾಶ – ಭೂಮಿ!

04 ಮೇ 10

 

ಸಖೀ,

ನೀ ನಿಜವನ್ನೇ ನುಡಿದೆ

ನೀ ಭೂಮಿಯಾದರೆ

ನಾ ಆಕಾಶವೆಂದೆ!

 

 

ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು

ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ

ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು

ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ

ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಅದು ಬರೀ ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೆ!

 

 

ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗೆಳೆಂದೂ

ಒಂದಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಅಂತೆಯೇ ನಾವೂ ಕೂಡ

ಇದೂ ಸರಿಯಷ್ಟೆ?

 

 

ಆದರೂ ಸಖೀ,

ಆ ಆಕಾಶದೊಳಗೇ

ಈ ಭೂಮಿಗಿದೆ ನೆಲೆ

ಈ ಭೂಮಿಯಿದ್ದರಷ್ಟೇ

ಆ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ!

*****


ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ ನಾನಾಗ?

20 ಮೇ 09
ಸಖೀ,
ಹೀಗಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ,
ಆಗಬಾರದ್ದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ?
ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದವರು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕು,
ಇದು ಲೋಕ ನಿಯಮ;
ಆದರೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದ ಅರಿಯುವಷ್ಟು
ನಮಗಿಲ್ಲ ಸಂಯಮ.
ಅಂದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ
ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥವ ನೀಡಿ,
ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವರೆಂದು
ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ ನೀನು,
ಇಂದು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದಡಗಿರುವ
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ, ಆಶಯಗಳ
ನಿನ್ನಿಂದ ಅರಿಯಲಾಗದೆ,
ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಪಾರ್ಥಗೊಂಡಾಗ,
ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದೆ ನೀನು.
ಅಂದು ನಾನೇ ನೀನಾಗಿ, ನೀನೇ ನಾನಾಗಿದ್ದಾಗ,
ದಿನವೂ ಬರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಮಧುರ
ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವಳು ನೀನು,
ಇಂದು ನನ್ನ ನಿಜರೂಪದ ಹಿಂದೆ
ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ
ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಅಸಹ್ಯಗೊಂಡು,
ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿರಲು
ಬಯಸುತಿರುವೆ ನೀನು.
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬೂಬುಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಒಳಗು ಹೊರಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಅರಿತಿರುವ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಹೇಳಲೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಿಜ ಹೇಳಲೇ ಸಖೀ,
ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಳಲೇನೂ ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಕಳೆಯಲಾಗದು ಈ ಜೀವವನು,
ಹೋಗಲಾರದು ದೂರ ತೊರೆದು ನಿನ್ನನು.
ನಿನ್ನ ಮನವ ಮುಸುಕಿರುವ ಈ ಭ್ರಮೆಯ ಮೋಡ
ಮರೆಯಾದಾಗ, ನಾಳೆ ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿ,
ಎಲ್ಲಿರುವೆ, ಓ ಗೆಳೆಯಾ ಎಂದು, ನೊಂದು
ನೀ ಕರೆವಾಗ, ಓ ಗೊಡಲು, ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ
ನಿನ್ನ ಇದಿರಲ್ಲೇ ನಾನಾಗ?!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ನಾನು ಅರಿತದ್ದೇ ನಿಜವೆಂಬ ಭ್ರಮೆ!!!

07 ಏಪ್ರಿಲ್ 09

ಸಖೀ,

ನಾನು ಅರಿತದ್ದೇ ನಿಜವೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಇಹುದೆನ್ನೊಳಗೆ
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಎಂದಿಗಾಗುವುದು ಇಳೆಯೊಳಗೆ

ನನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ತರಿವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಯಕೆ ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಅದನು ಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯಬೇಕು ನನ್ನವರೆನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ವಾದವನೊಪ್ಪದವರು ಪೆದ್ದರೆಂಬ ನಂಬುಗೆ ನನಗೆ
ಆ ಪೆದ್ದರನು ಜರೆದು ವಿಜಯಿಯಾಗುವ ಹಂಬಲವೆನಗೆ

ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ
ಜಗದ ಶಾಂತಿಯ ಕೆಡಿಸಿ ಸುಖಿಸುವ ಆನಂದ ಬೇರಿಲ್ಲ

ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನಿನ್ನೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನರಿತಿರೋ ಸತ್ಯ
ಸತ್ಯವನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸದಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತಿರಬೇಕು ಮಿಥ್ಯ

ನಿನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮನದ ಈ ಬಲಹೀನತೆ
ನಾ ಅದಕೇ ಕೋರುವೆ ಸದಾ ನೀನಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ
*************************************