ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಜನ!

14 ಜುಲೈ 10

ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಭೇಟಿಯಂತಲ್ಲ

ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ ನಿನ್ನನ್ನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿಹನಲ್ಲಾ?

 

ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯೂ ಅಲುಗಾಡದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಏನೋ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ

 

ಯಾರೂ ಇನ್ನಾರಿಗಾಗಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೇ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ

ಯಾರೂ ಪರರಿಗಾಗಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ

 

ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಮನದೊಳಗೆ ನೆನೆನೆನೆದು ಪಡುವ ಸುಖಾನುಭವವದೇನು?

ತನ್ನ ಮನದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸತತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ತವಕವದೇನು?

 

ನಮ್ಮೀ ಸ್ನೇಹಬಂಧದ ಹಿಂದೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರಿತಿಲ್ಲ

ಆದರೆ ಇದಕೇನೋ ಮಹತ್ವವಿದೆಯೆಂಬ ಅರಿವು ನಮ್ಮೀರ್ವರಿಗೂ ಇದೆಯಲ್ಲಾ?

 

ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಮಗಲ್ಲ ಈ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೇ ಆಗುವಂತಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ

ನಾವಳಿದ ಮೇಲೆಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ!

*********************** 


ನನ್ನ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!!!

04 ಜನ 10

ಸಖೀ,

ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಂಗಮ ದೂರವಾಣಿಯಲಿ ಸಂದೇಶಗಳ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಕೆ

ಅಪರಿಚಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಸದಾ ನನ್ನ ಕವನಗಳ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಕೆ

 

ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅದಾಗಲೇ ಎರಡು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಇಂದು

ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳ ನಂಬಲಾಗದೇ ಮಾತು ಹೊರಡದೇ ಯೋಚಿಸಿದೆ ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂದು

 

ಯಾರಾಕೆ, ಅದ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನದ ಕದ ಬಡಿದು ಕಿಟಕಿಯಲಿ ಇಣುಕಿ ಮರಳಿದಳವಳು

ನಾನಿನ್ನು ಈ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಕೊರಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೋದಳವಳು

 

ಮುಖವ ನಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಮಾತೊಂದನೂ ಆಡಿಲ್ಲ, ಬರಿಯ ಸಂದೇಶಗಳೇ ಪರಿಚಯ

ಅಂದಿದ್ದಳಾಕೆ, ಕಾಯುತ್ತಿರಿ ಸದ್ಯವೇ ಬರಬಹುದು ಮಾತನಾಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

 

ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆಯಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡದೆಯೇ ಹೋದಳು

ಎಲ್ಲಾ  ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಮನದಲಿನ್ನು ಬರೀ ನೆನಪಾಗಿಯೇ ಉಳಿವಳು

 

ಆಕೆಗೆನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದವರಾದರೂ ಏನು ಪರಿಚಯ ನೀಡಿಯಾರು ನನಗೆ

ಇನ್ನು ಏನ ನೀಡಿದರೂ ನಿಜದಿ ಏನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳು ಅವುಗಳಿಂದೆನಗೆ

 

ಅಗಲಿದ ಆಕೆಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿರೆಂದು ಕೋರುವೆ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ

ಇನ್ನೆಂದೂ ಈ ತೆರನಾದ ಆಟ ನಡೆಯದಿರಲಿ ದೇವ ಎನ್ನುವೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ!!!

************************************************************

ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ:  ನನ್ನ ಆ ಅಪರಿಚಿತ “ಫ್ಯಾನು”