ಮೌನ ಬೇಡ!!!

14 ಜುಲೈ 09
ಸಖೀ,
ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ
ಕೆಂಡದಂತೆ ಆಡುತಿರಬೇಡ

ಸದಾ ಒಳಗೊಳಗೇ
ಬುಸುಗುಟ್ಟುತಿರಬೇಡ

ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ
ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಿತರರ
ಮೇಲೆ ಬರಿದೇ
ಹಾಯ ಬಿಡಬೇಡ

ಒಳಗಿರುವ ಕ್ರೋಧವನು
ಕಾರಿಬಿಡು ಒಮ್ಮೆಗೇ
ನಾ ನಾಶವಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ಉರಿದುಕೊಂಡು ಧುತ್ತನೇ

ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಈ ಮೌನದಿಂದ
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಸಾಯುತಿರಲು
ಸಖೀ ನಿಜಕೂ
ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ!
*-*-*-*-*-*-*