ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ…!

27 ಆಗಸ್ಟ್ 10

 

ದಿನವೂ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ,
ಮುಂಜಾವಿನ ನಡಿಗೆಗಾಗಿ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ,

ಒಂದು ಕಡೆ,
ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಯುತಿರುವ,
ನಸುಕಿನ ನಿದ್ದೆಯನು
ಮರೆತು ಬಂದಿರುವ
ಹುಡುಗರ ಬಾಳು;

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ,
ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕನ್ನ
ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು,
ಬೊಗಳಿ, ಓಡಿಸಲು
ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿ
ನಾಯಿಗಳ ಗೋಳು;

ದೂರದಿಂದ ನನ್ನ
ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ಅವು
ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ,
ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದ,
ತುಂಬಿದ
ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು

ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ
ಅಂಗಳವೇ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ
ರಸ್ತೆಗೇ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಲು
ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ,
“ನೈಟೀ”ಧಾರೀ
ನಾರೀಮಣಿಗಳು!
********