ಉದಯವಾಣಿಯ “ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಸಾರ”ದಲ್ಲಿ!

28 ಜೂನ್ 10

ತಮ್ಮ ವಾರದ ಅಂಕಣ “ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಸಾರ”ದ ಮೂಲಕ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೦)     “ಆಸುಮನ”ವನ್ನು “ಉದಯವಾಣಿ” ಓದುಗರಿಗೆ, ಅಂಕಣಕಾರ,  ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ‍್   ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಹೃದಯಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಿಗೆ  ನನ್ನ ಹೃಪೂರ್ವಕ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು.