ನೀವೇನಂತೀರಿ?

02 ಜೂನ್ 12


ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ

ನಿಂತು ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ
ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವನು,

ಬಸ್ ಬಂದಾಗ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು
ಮನಬಾರದೇ
ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು,

ಅಳುತ್ತಾ ಕೂತು
ಏರದೇ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ
ಆ ಬಸ್ ಅನ್ನು,

ನೀವೇನಂತೀರಿ?

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ 
ಜೀವನವೂ ಕೂಡ
ಹೀಗೆಯೇ ಅಂದ್ರೊಮ್ಮೆ
ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ!
*********


ನಿಲ್ದಾಣ ನುಡಿದಾಗ!

25 ಮೇ 10

 

ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ

ಕಾಯುತ್ತಲಿದ್ದೆ

ನಾನೊಬ್ಬನೇ

ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ

ಆ ನಿಲ್ದಾಣ

 

ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು

ತಮ್ಮ ಕೋನ

ಬದಲಿಸಿದರೂ

ಬಸ್ಸು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ

ನುಡಿಯಿತು ಬೇಸತ್ತ

ಆ ನಿಲ್ದಾಣ

 

ಏನ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ

ನನಗೂ ಇದೆ ಏಕಾಂತದಾಸೆ!

*******************