ಹಾದಿಯಲಿ ನಡೆವಾಗ…!

10 ಏಪ್ರಿಲ್ 09

ಸಖೀ
ಹಾದಿಯಲಿ ನಡೆವಾಗ ದಿನವೂ
ನನಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಮುಖಗಳಲಿ
ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು
ಈ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳನು;

ನಾನು ಹಾದಿಯಲಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ
ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಮುಖವೆಲ್ಲಾ ಅರಳಿಸಿ
ನಲಿವಿಂದ ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡ
ಬಯಸುವ ನಮ್ಮವರದೊಂದು ಬಗೆ;

ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಗಲೇಬೇಕಲ್ಲಾ
ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒತ್ತಾಯದ
ದೇಶಾವರಿ ನಗೆ ಚೆಲ್ಲುವ ನಮ್ಮವರು
ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರದೊಂದು ಬಗೆ;

ನೋಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದೆಂದು
ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದವರಂತೆ
ನಟಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕದ್ದು ನೋಡಿ
ಆನಂದಿಸುವವರದೊಂದು ಬಗೆ;

‘ಓ.. ನಾನೇನೂ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪಾ’
ಅಂತ ದೂರದ ಮೊದಲ
ನೋಟದಿಂದಲೇ ಮುಖ ಮರೆಸಿ
ಮುನ್ನಡೆವವರದೊಂದು ಬಗೆ;

‘ಥೂ .. ಇವರೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರಪ್ಪಾ’
ಎಂದು ಮನದೊಳಗೆ ಸಹಸ್ರ
ನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ಕಿಡಿಕಾರುವವರದೊಂದು ಬಗೆ;

‘ಓ… ಅದು ಅವರಲ್ಲವೇ?
ಛೆ! .. ನಾನು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ,
ಏನಂದುಕೊಂಡರೋ’ ಎಂದು
ಬೇಸರಿಸುವವರದೊಂದು ಬಗೆ;

ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಾನು ನಾನೇ,
ನನ್ನ ಒಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದರುಶನ
ಆದಾಗ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆ!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*