ನೀನಿಂತಾಗೆನಗೆ ದೇವ ದರ್ಶನವಾಯ್ತು!

17 ಮೇ 10

 

ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲಿ ಚಂದಿರನ ಚೆಲುವ ನಾ ಕಂಡೆ

ಚಂದಿರನ ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೊಗವ ನಾ ಕಂಡೆ

 

ನಿನ್ನ ಒಯ್ಯಾರ ನನ್ನ ಮನದಲಿ ಚಿತ್ತಾರವಾಯ್ತು

ನಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಂಡಂತಾಯ್ತು

 

ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಂಸವನೇ ನೀನು ನಾಚಿಸಿದ ಕಂಡೆ

ಹಂಸದ ಆ ನಡೆಯಿಂದ ನಾನಿನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೆ

 

ನೀನೆನ್ನ ಕೂಗಲು ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಕೂಗಿದಂತಾಯ್ತು

ಕೋಗಿಲೆ ಕುಹೂ ಎನಲು ನೀನೇ ಕರೆದಂತಾಯ್ತು

 

ದೇವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡಂತಾಯ್ತು

ನೀ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗೆನಗೆ ದೇವ ದರ್ಶನವಾಯ್ತು

 

ನನ್ನ ಮನದೊಳಗಿಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಬರೀ ನೀನೇ ನೀನು

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಣ ಬಿಂಬದಲಿ ಬರೀ ನಾನೇ ನಾನು!

*****


ಮೂರು ಹನಿಗವನಗಳು!!!

04 ಡಿಸೆ 09

ಮೌನ – ಪ್ರಾಣ

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನೀ
ಸುದೀರ್ಘ
ಮೌನ,
ತೆಗೆಯುತಿಹುದು
ನನ್ನೀ
ಪ್ರಾಣ!!!

********

 

 

ಸ್ಪೂರ್ತಿ – ಜಾಸ್ತಿ!!!

ಸಖೀ,
ನನ್ನ
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ
ಕೊಂಡಾಡಿ,
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ
ನೀಡುತಿರಲು
ಸ್ಪೂರ್ತಿ,
ನಿಜದಿ
ನಾನು
ಬರೆಯಬಹುದಿನ್ನೂ
ಜಾಸ್ತಿ
ಜಾಸ್ತಿ
ಜಾಸ್ತಿ!!!

********

 

 

ಧ್ಯಾನ – ಅಧ್ವಾನ!!!

ಸಖೀ,
ನನಗೀಗ
ಹಗಲಿರುಳು
ನಿನ್ನದೇ
ಧ್ಯಾನ,
ಅದರಿಂದಾಗಿ
ನಮ್ಮ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಆಗಿದೆ
ಅಧ್ವಾನ!!!

********