ಜಯಾದಿತ್ಯನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ..!!!

07 ಆಗಸ್ಟ್ 09

asu017

ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕುರ್ಚಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೊಳ್ತೀನಿ…

Let me hide myself here…

asu018

 

ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ…!

Someone seems to be looking at me…!

asu019

ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೆ… ಬೈತಾರೇನೋ…?!

 Oh…I am caught…!

asu016

ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಡಗಿದ್ದು…!!!

I was just kidding…!!!

🙂

(ಜಯಾದಿತ್ಯ: ನನ್ನ ತಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ )

(He is Jayaditya,  son of my brother Deepak  & Divya)