ಒಬಾಮಾ ತಂದ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ!!!

15 ಮೇ 09
ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾ ಜಯಾ ಮತ್ತು ಮಮತಾ
ಇದೀಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತಿಹುದೆನಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜರ ಸಮತಾ
 
ಚರಿತ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದೆಂಬ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ
ಈ ನಾರೀಮಣಿಗಳು ತಯಾರಿಸೋ ಕಿಚಡಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಥ್ಯ
 
ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಯಾರೆತ್ತ ವಾಲಿದರೂ ಬಹುಮತ ದೊರೆಯದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
 
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಕಾದಾಡುವವರು
ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಒಂದೇ ನಾಯಿಯ ಮರಿಗಳಂತೆ ಇವರು
 
ದೇಶದ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಆದರೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಹಾದಂಡನಾಯಕನ ಆರೋಗ್ಯ ಗಟ್ಟಿ
 
ಸರಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದಕೆ ಪಡಬೇಕಾದ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ
ಅಧಿಕಾರಿಳ ಮೇಲೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಗೂಬೆ ಬಂದು ಕೂರುತಾನಲ್ಲಾ
 
ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬಾಮಾ ತಂದ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ
ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುವ ಸೂಚನೇಯೇ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ
 
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದೊಳಗಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನೂ ಜನರೇ ಆರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಇರುವ ಮೂರ್ಖರಲಿ ಶತಮೂರ್ಖನನು ಹೇರುತ್ತಾರೆ
 
ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ನಾಡಿಗೆ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೇ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ