ಸಮಾಧಾನ – ಛಾಪು!

12 ಆಗಸ್ಟ್ 12
ಸಮಾಧಾನ!

ಸಖೀ,
ನಾನೇನ

ಬರೆದರೂ
ಅದ
ನೀನು
ಓದುವ
ತನಕ 
ನನಗೆ
ಇರದು
ಸಮಾಧಾನ!
*****

ಛಾಪು!

ಸಖೀ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ

ನೋಡುವೆಯೇಕೆ
ಮೂಡಿಸುವೆಡೆ
ನನ್ನದೇ ನೆನಪು
ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು
ನೋಡಿದರೆ
ನೋಡಬಲ್ಲೆ ನೀ
ನಿನ್ನದೇ ಛಾಪು!
******


ನೀ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ!!!

01 ಡಿಸೆ 09

 

ಸಖೀ,

ಹುಡುಕಬೇಡ

ನನ್ನ ಕವನಗಳಲಿ

ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ

ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು,

ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಅಡಿಗ,

ದೊಡ್ಡ ರಂಗೇಗೌಡರನ್ನು;

 

ಹುಡುಕಬೇಡ

ನನ್ನ ಬರಹಗಳಲಿ

ಭೈರಪ್ಪ, ಕಾರಂತ,

ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು

ಲಂಕೇಶ, ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ

ರವಿ ಬೆಳಗರೆಯವರನ್ನು;

 

ನಾನು ಬರೇ

ನಾನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ

ನಾನಾಗಿಯೇ

ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ,

ನಾನು ನನ್ನದಾದ

ಹೊಸ ಛಾಪನ್ನು

ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ

ಹೋಗುತ್ತೇನೆ;

 

ನಾನಳಿದ ಮೇಲೆ

ಮುಂದೊಂದು ದಿನ

ಇನ್ನಾರದೋ ಕವನ

ಇನ್ನಾರದೋ ಬರಹ

ಓದಿದ ನೀನು

ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಿನ್ನ ನನ್ನನ್ನು

ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ

ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ!!!

***************