ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬಾರದು ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ!

21 ಏಪ್ರಿಲ್ 12

ಸಖೀ,
ನೀನು ಅರಿತಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಅರಿತಿರಲೇ ಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ
ನೀನಾಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾರಣಗಳು ನಿನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನನಗಲ್ಲ

ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನನಗಾದೀತು
ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿರುವೆ ಎಂದರಿಯದೇ ನನಗೆಲ್ಲಾ ಅಪಾರ್ಥವಾದೀತು

ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿಯೇರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಾತಾವರಣವ ತಿಳಿಯಾಗಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ಯ

ನಿನ್ನೆ ತನಕ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಆದರಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಳು ನೀನಷ್ಟೇ
ಇಂದು ಅದು ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೀನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಳು ಅದಕೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ

ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಛತ್ರಿಯನು ಬಳಸಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು
ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅದನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ, ವಿಷಯ, ವಸ್ತು, ಮಾತು, ಕೋಪ, ಹಾಗೇ ಮನುಷ್ಯರೂ ಕೂಡ
ಆದರೆ ಸದಾ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೇ ನೋಡ

ಪ್ರೀತಿಸಿದವರೇ ಕೈಕೊಟ್ಟು ದೂರವಾದರೆ ಮತ್ತೀ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಕಾಡುವುದು ಬಿಡದೇ
ನಂಬಿಕೆ ಬಾರದು ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ, ಬಾಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸೇರದೇ!

***************************