ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ…!

15 ಸೆಪ್ಟೆಂ 11

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ
ಮನದೊಳಗೆ
ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ
ಬೆಳೆದುಬಿಡುವುದು
ಗಾಢ ಸ್ನೇಹ,

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ
ಮನದಿಂದ
ಹೃದಯದೊಳಗೆ
ಇಳಿದವರೊಂದಿಗೆ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ
ಅಂಕುರಿಸಿಬಿಡುವುದು
ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿ,

ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲವೂ
ಹೀಗೆಯೇ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ;

ಆದರೆ,
ಕ್ರೋಧ,
ದ್ವೇಷ,
ಮತ್ಸರ,
ಈ ಮನದಲ್ಲಿ
ಮನೆಮಾಡಿದಾಗ,
ಅವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ
ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ,
ಹಗಲಿರುಳೂ
ರಂಪ ಮಾಡುತ್ತವೆ,
ಊರಿನುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ
ಡಂಗುರ ಸಾರುತ್ತವೆ!
***


ಮೌನ ಬೇಡ!!!

14 ಜುಲೈ 09
ಸಖೀ,
ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ
ಕೆಂಡದಂತೆ ಆಡುತಿರಬೇಡ

ಸದಾ ಒಳಗೊಳಗೇ
ಬುಸುಗುಟ್ಟುತಿರಬೇಡ

ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ
ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಿತರರ
ಮೇಲೆ ಬರಿದೇ
ಹಾಯ ಬಿಡಬೇಡ

ಒಳಗಿರುವ ಕ್ರೋಧವನು
ಕಾರಿಬಿಡು ಒಮ್ಮೆಗೇ
ನಾ ನಾಶವಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ಉರಿದುಕೊಂಡು ಧುತ್ತನೇ

ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಈ ಮೌನದಿಂದ
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಸಾಯುತಿರಲು
ಸಖೀ ನಿಜಕೂ
ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ!
*-*-*-*-*-*-*