ನನಗೂ ಓದುವಾಸೆ!!!

15 ಏಪ್ರಿಲ್ 09
 
paarivaala4 
ನಾನೂ ಓದಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ತುಂಬಿದೆ ನನ್ನೀ ಮನದೊಳಗೆ 
ಊರೂರು ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದೆನದಕೆ  ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಯೊಳಗೆ 
 
ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳ ರವಾನಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ 
ಈ ಸಮೋಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ 
 
ಓದು ಬರಹ ತಿಳಿಯದ ನಾನಿಳಿಯ ಬಹುದಿತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ 
ಆದರೆ ರೋಸಿಹೋಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿನ ಹೊಲಸು ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೆ 
 
ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದೆಂದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸುವಾ ಆಸೆ 
ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದು ತಿಳಿದು ತಯಾರಾಗುವ ಆಸೆ 
 
ಮಸಕ್ಕಲಿಯನಾಡಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರಂತೆ 
ನಾನೂ ಎರಡಕ್ಷರ ಕಲಿತರೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಕರೆಯಬಹುದಂತೆ 
 
ಓದು ತಿಳಿಯದ ಮಸಕ್ಕಲಿಗೇ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಿರುವಾಗ  
ಓದು ಕಲಿತರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇನೋ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಆಗ 
 
ಓದು ತಿಳಿಯದ ಮಸಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ದೊರಕದಂತಾಯ್ತು 
ಓದು ಕಲಿತರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಡಿಸಬಹುದೇನೋ ಎರಡು ಮಾತು 
**************************************** 
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ (ಸಂಪದ ಡಾಟ್ ನೆಟ್)