ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೇ…?

21 ಫೆಬ್ರ 11

 

ಸಖೀ,
ಹೌದು, ಬಹಳವಾಯ್ತು
ನನ್ನ ತುಂಟಾಟ,
ನಿನಗೋ ಸದಾ
ನನ್ನಿಂದ ಪೇಚಾಟ,
ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನಲಿ
ಕಾಡುತಿಹೆ ನಾ ನಿನ್ನ
ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು,
ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ನಾನೇ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು
ಕೇಳು ನೀನೀ ಹೊತ್ತು;
ನಾನಿನ್ನು ಸಂದೇಶಗಳನು
ರವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ನಾನಿನ್ನು ನಿನಗೆ
ಕರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ನಾನಿನ್ನು ನಿನಗುಪದ್ರವ
ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ನಾನಿನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆನಪು
ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ನಾನಿನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಅಂತೆಲ್ಲಾ
ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದರೂ,
ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನ್ನಿಂದ
ಹೇಳಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೇ?
**********


ನನ್ನವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರಿತು ಬಂದೆಯಾ?!

22 ಮೇ 09
ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೇ ಸೀತಾ
ನೀನ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಈ ತರಹ ಸತಾಯಿಸ್ತೀಯಂತಾ
 
ನನ್ನವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರಿತು ಬಂದೆಯಾ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯಾ
 
ನನ್ನ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುತಿದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯುತಿವೆ
ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂತಾಗುತಿದೆ
 
ನಿನ್ನ ನಾ ಕರೆಯದೇ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಬಂದೆನ್ನ ಕಾಡುತಿಹೆ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನದೇ ಅಧಿಕಾರವೆಂಬಂತೆ ಆಡುತಿಹೆ
 
ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಯಸಿದ್ದನೆಲ್ಲಾ ತಿನಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ದಿನಾ ಹೋಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿನ ಬಯಸಿದ್ದೆನಲ್ಲ
 
ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಡಿಸದಿರು
ನನಗೂ ಮನಬಂದ ತಿಂಡಿಗಳ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
 
ನನ್ನೆದೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಜಿಗಿದು ಬಿಡು ಹೊರಗೆ
ೂಗಿನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ
 
ನಿನ್ನ ಉಪದ್ರವದಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಶೀತವೆಂದು ಕೂಗಲಾಗದೇ
ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ