ಮುಷರಫನಿಗೆ ಈಗ ಪುಕ್ಕಟೆ ಆದಾಯ!!!

17 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

ಮಾಜೀ ಪಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗುಟ್ಟೇನೂ ಅಲ್ಲ

ಅಮೇರಿಕಾದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ

 

ಪಾಕನ್ನು ವರುಷಗಳಿಂದ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದವರು ಅವರೇ

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದವರೂ ಅವರೇ

 

ಅಮೇರಿಕಾ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ

ಬಳಸದೇ ಸೈನ್ಯವನು ಭಾರತಕ್ಕಿದಿರು ಇರಿಸಿತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧ

 

ಆದರೀಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮಾನ ಆಗಿಯಾಗಿದೆ ಹರಾಜು

ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನೇ ವಾಪಸು ಪಡೆದ ಪರ್ವೇಜು

 

ನೀವು ಮಾಡುತಿರುವುದು ಏನೆಂದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು

ಆದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲೇ ಬಾರದಿತ್ತು

 

ಹೀಗೆ ಮುಷರಫನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿರಬಹುದೇನೋ

ಮಾತ ಹಿಂಪಡೆದುದಕೆ ಕೈತುಂಬಾ ನೀಡಿರಬಹುದೇನೋ

 

ಪರ್ವೇಜನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ

ಕೆಲಸ ಏನಿರದಿದ್ದರೂ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಪುಕ್ಕಟೆ ಆದಾಯ