ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ-೨!

16 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ… ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ!

ಕಣ್ಣ ನೀರಲಿ ಚಂದ್ರ ಮುಳುಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಬರಡಾಯ್ತು
ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಏಕಾಂತ ಮುಗಿಯದಂತಾಯ್ತು!
ನಾನುಂಡ ನೋವು ಬಲು ಕಡಿಮೆ
ನೋವನ್ನೇ ಸುರಿದಿದೆ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ

||ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ||

ಹಳೆಯ ಗಾಥೆ ಕೇಳಿ ಬರುತಿದೆ ನೆನಪಿನಲೆಗಳಲಿ
ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದವರು ಅಪರಿಚಿತರಿಂದೀ ಬಾಳ ಹಾದಿಯಲಿ
ನನ್ನ ಒಲವಿನ ದಾಹ ಆರಿಲ್ಲ
ಮನದೊಳಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವೂ ಇಲ್ಲ!||ನೀಲ ಆಗಸ ಮಲಗಿದೆ||

http://www.youtube.com/watch?v=iK9PpYnmjwY


ನನ್ನ ಆ ಅಪರಿಚಿತ “ಫ್ಯಾನು”

12 ನವೆಂ 09
 
 
ಪದೇ ಪದೇ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ

ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ

ಜಂಗಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ

ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ ಕೇಳಿದೆ ಹೀಗೆ: 

 

“ಯಾರ್ರೀ ನೀವು ಅಪರಿಚಿತರು

ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕುಶಲವನ್ನು

ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೇ

ವಿಚಾರಿಸ್ತೀರಲ್ಲಾ?

ಉತ್ತರಿಸಲು ನನಗೆ

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಾ”

 

“ನಾನು ನಿಮ್ಮ “ಆಸುಮನ” ದ

ಓದುಗೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ

ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ “ಫ್ಯಾನು”

 

“ನನಗೇಕೋ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ

ನನಗೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲರೀ

ಈ ಅಪರಿಚಿತ “ಫ್ಯಾನು”

 

“ಬೇಡವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ

ನೀವ್ಯಾರು ಬೇಡವೆನ್ನಲು?”

 

“ಸರಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಆದರೆ

ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೀ

ನನಗೆ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ

ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಸಂಭಾಷಿಸುತಿರಲು”