ನಾ ಹುಡುಗ ಸಾಗರವಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ನೂರಾರು ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಅನ್ನುವರಲ್ಲಾ
ಅದಕೇ ಅಂದೆ ನಾನು ಹುಡುಗ ಸಾಗರವಲ್ಲ
 
ನದಿಯಂತೆ ಹರಿವ ನನಗೆ ನಿನ್ನದಷ್ಟೇ ಗಮ್ಯ
ಅನುಮಾನಿಸದು ನಿನ್ನ ಮನ, ಬಾಳು ರಮ್ಯ;
 
ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ
ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ಲಾ
 
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಂತೆ
ಭಕ್ತರು ನೂರಾರು ನನಗೋರ್ವನೇ ದೇವರಂತೆ
 
ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಕಾದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಬರುವೆ ಸುತ್ತಿ ಈ ಜಗವೆಲ್ಲಾ!
 
#ಆಸುಮನ
 

 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: